IVO:s avdelningar

Regionala avdelningar

De regionala tillsynsavdelningarna ansvarar bland annat för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.

Under respektive avdelning hittar du kontaktuppgifter till IVO:s regionala avdelningar och du kan också läsa vilka kommuner och regioner som ingår i respektive tillsynsområde.

Avdelningen för analys

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Besöksadress

Solnavägen 4/Torsplan
113 65 Stockholm

Avdelningen för tillståndsprövning

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

Besöksadress

Solnavägen 4/Torsplan
113 65 Stockholm

Generaldirektörens stab

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Besöksadress

Solnavägen 4/Torsplan
113 65 Stockholm

Avdelningen för verksamhetsstöd

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Besöksadress

Solnavägen 4/Torsplan
113 65 Stockholm

Avdelningen för planering och kommunikation

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Besöksadress

Solnavägen 4/Torsplan
113 65 Stockholm

Vägbeskrivning

Med bil: Kör Norra Stationsgatan eller Torsgatan; följ skylt mot "P-Torsplan" vilken hänvisar till garaget i huset. 
Med buss: Buss 3, 67, 73, 77 och flygbuss från Arlanda mot Liljeholmen stannar vid hållplats Torsplan. 
Med tunnelbana: Station S:t Eriksplan, uppgång Torsgatan. Följ Torsgatan ca 800 m mot Torsplan. 
Med pendeltåg: Station Stockholm Odenplan, uppgång Vanadisvägen. Gå vänster mot Vanadisplan, följ sedan Gävlegatan ca 500 m mot Torsplan.

Karta