Fråga om tillstånd

Vi tar emot frågor gällande tillstånd. Upplysningstjänsten kan ge råd och vägledning på en generell nivå.

Vi kan däremot inte ta ställning i ett konkret ärende, till exempel genom att lösa tvister eller säga hur verksamheten ska agera i ett specifikt fall.

Vill du vara anonym kan du lämna ett tips till IVO.