Avdelning syd

Avdelning syd finns i Malmö och har Skåne, Kronobergs och Blekinge län som sitt tillsynsområde.