Avdelning mitt

Avdelning mitt finns i Örebro. Avdelningen har Uppsala, Gävleborgs, Västmanlands, Dalarnas, Värmlands, Örebro och Södermanlands län som sitt tillsynsområde.

Förutom sedvanlig tillsynsverksamhet prövar avdelningen i Örebro samtliga ansökningar om överflyttning av ärenden mellan kommuner enligt socialtjänstlagen.

Adress

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro

Besöksadress

Olaigatan 15
703 61 Örebro

Receptionen öppen

Vardagar 09.00-12.00.

Telefon

Växel: 010-788 50 00

​Fax

010-788 56 46

E-post

registrator.mitt@ivo.se

Karta