Kontakta oss

IVO:s kontaktingångar

Växeln hjälper dig till rätt funktion inom IVO.

Telefon: 010-788 50 00

Öppettider: arbetsdagar kl. 8-16.30

För att ta del av handlingar, kontakta registraturen vid den avdelning där ärendet hanteras.

Vecka 51, 52 och 1 har registraturen telefontid mellan kl. 09.00-12.00

Telefon: 010-788 50 00

E-postadresser till våra avdelningar

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg. Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator vid den avdelning där ärendet hanteras.

Information som lämnas till upplysningstjänsten dokumenteras och blir till allmänna handlingar som kan begäras ut av bland annat allmänheten och media. Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess. Vill du vara anonym ska du inte uppge ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss.

Här kan du läsa mer om upplysningstjänsten.

Kontakta oss via våra olika webbformulär, tipsfunktioner eller via telefon.

Telefon: 010-788 50 00

Privatpersoner

Du kan när som helst lämna ett tips via vår tipsfunktion eller ställa en fråga till oss via vårt webbformulär.

På grund av hög belastning har vi längre svarstider än vanligt både via telefon och e-post. Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator vid den avdelning där ärendet hanteras.

Telefon knappval #1

Öppettider telefon: Måndag-fredag 09.00-12.00

Yrkesverksamma

Du kan när som helst lämna ett tips via vår tipsfunktion eller ställa en fråga till oss via vårt webbformulär.

På grund av hög belastning har vi längre svarstider än vanligt både via telefon och e-post. Om du önskar ta del av handlingar vänligen kontakta registrator vid den avdelning där ärendet hanteras.

Telefon knappval #2

Öppettider telefon: Måndag-fredag 09.00-12.00.

Kontroll av legitimerad personal

Telefon knappval #3

Webbformulär kontroll.

Öppettider telefon:
Måndag-tisdag: 13.00-15.00
Onsdag-fredag: 09.00-11.00

Webbformuläret kan användas av både yrkesverksamma och privatpersoner.

Tillståndsprövning

Telefon knappval #5

Webbformulär tillståndsprövning.

Vardagar 09.00-12.00

IVO:s Barn- och ungdomslinje är för barn och unga upp till 20 år. Kontakta IVO:s Barn- och ungdomslinje om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.

Telefon: 020-120 06 06

Öppettider barn- och ungdomslinjens telefon: arbetsdagar 9–17.

Att ringa 020-120 06 06 är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Gå till IVO:s webbsida för barn och unga.

Du som är 21 år eller äldre

Om du är 21 år eller äldre kan du kontakta IVO:s upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

IVO:s registerfunktion har ingen telefon.

Vid frågor om register, skriv till registerfragor@ivo.se.

IVO:s presstjänst hanterar frågor från media.

Telefon: 010-788 50 10

Presstjänsten är bemannad vardagar 8.00-16.30
9.00-12.00 den 5 och 7 januari 2022

E-post: press@ivo.se

Har du frågor kring eller synpunkter på webbplatsen, kontakta webbredaktion@ivo.se.

Har du synpunkter eller om du vill rapportera bristande tillgänglighet på ivo.se eller i våra e-tjänster kan du använda vårt formulär:

Fakturaadress (OBS! ny fakturadress från 25/3 2021)

Inspektionen för vård och omsorg
FE 7809
831 90 ÖSTERSUND

Obs: Vid användning av ovan fakturaadress, ange alltid en personlig mejladress som referens: namn.efternamn@ivo.se (för dubbelnamn gäller: namn-namn.efternamn@ivo.se eller namn.efternamn-efternamn@ivo.se).

e-faktura

Observera att fakturor till statliga myndigheter alltid ska skickas som e-faktura via PEPPOL.

GLN-nummer: 7340093200301

Van-tjänst: Visma Proceedo

Organisationsnummer

202100-6537