Kontakta oss

Växeln

Växeln hjälper dig till rätt funktion inom IVO.

Telefon: 010-788 50 00

Öppettider: arbetsdagar kl. 8-16.30


Tipsa IVO

Välkommen att höra av dig till IVO med tips om risker, brister och missförhållanden inom vård och omsorg.


Barn- och ungdomslinjen

IVO:s Barn- och ungdomslinje är för barn och unga upp till 20 år. Kontakta IVO:s Barn- och ungdomslinje om du vill fråga om dina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller i hälso- och sjukvården.


IVO:s upplysningstjänster

IVO:s upplysningstjänst ger information, råd och vägledning på generell nivå när det gäller tillståndsprövning, tillsyn, regler som styr hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS samt tar emot synpunkter om brister i vård och omsorg.


Regionala avdelningar

De regionala tillsynsavdelningarna ansvarar bland annat för för tillsyn av hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS.


Visselblåsning

Här kan du slå larm om missförhållanden som har ett allmänintresse.


Registerfunktion

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) förvaltar en rad register. Informationen i våra register är tillgänglig genom sedvanliga regler om utlämnande enligt offentlighets- och sekretesslagen.


Registratur - Ta del av handlingar samt utlämnande av information

För att ta del av handlingar, kontakta registraturen vid den avdelning där ärendet hanteras.


Avdelningen för analys


Avdelningen för tillståndsprövning


Övergripande avdelningar