Varför återkommer samma områden och vad gör vi åt det?

IVO summerar de viktigaste iakttagelserna inom tillsynsområdet för verksamhetsåret 2018.

Under seminariet på IVO-dagen fördes en dialog om varför det ser ut som det gör, vad vi kan göra åt det och bidra till IVO:s fortsatta riskinventering. 

Medverkande: Joakim Sebring, inspektör, Ingrid Rydell, analyschef och Anna-Lena Boucht, kommunikatör IVO.