Väntan på vård – hur ökar vi tillgängligheten till sjukvård vid allvarliga tillstånd?

Svensk sjukvård har medicinska resultat i världsklass samtidigt som antalet personer som väntar på vård ökar. Konsekvenserna av att få vänta på vård kan vara förödande för människor med allvarlig sjukdom.

Under seminariet på IVO-dagen diskuterades vad vi tillsammans kan göra för att öka tillgängligheten till vård och behandling.

Medverkande på seminariet: Anna Börjesson, Jenny Pfolz och Kajsa Holm, inspektörer, och Josefin Viidas, kommunikatör, IVO.