Välfärdsteknik – en möjlighet till bättre vård och omsorg

Välfärdsteknik kan vara ett sätt att stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet och ger verksamheter nya möjligheter att utvecklas.

Under seminariet på IVO-dagen fördes en dialog ur ett brukarperspektiv kring vilka strategier kommunerna har för att införa välfärdsteknik inom äldreomsorgen. 

 

 

Medverkande: Monica Rådestad, Anna Hagelbäck, inspektörer och Jonas Malm, kommunikatör, IVO.