Välfärdsteknik – en möjlighet till bättre vård och omsorg

Välfärdsteknik kan vara ett sätt att stärka den enskildes delaktighet, trygghet, säkerhet och självständighet och ger verksamheter nya möjligheter att utvecklas.