Tillståndsprövning som verktyg för en god omsorg

Tillståndsprövning är ett verktyg för att främja en sund marknad som ger brukaren omsorg av god kvalitet. Nya regler fokuserar på en prövning av ägare och ledning, där insikt, lämplighet i övrigt och ekonomiska förutsättningar ingår.