Plenum - IVO-dagen 2019

I den gemensamma inledningen av IVO-dagen samtalar generaldirektör Gunilla Hult Backlund, analyschef Ingrid Rydell och respektive avdelningschef på varje ort om hur IVO:s verksamhet kan bidra till att skapa bättre resultat för patienter och brukare.