Att kunna känna sig trygg och säker hemma – en rättighet för alla

Det borde vara en självklarhet att känna sig säker i sitt eget boende. Det är inte alltid så för personer som har en funktionsnedsättning och har insatsen boende enligt LSS.

Under seminariet på IVO-dagen fördes en dialog om vad IVO har sett och hur man kan arbeta och leda för att skapa en trygg och säker hemmiljö. 

 

 

Medverkande: Sofia Norlund, utredare samt Linn Arvidsson, kommunikatör, IVO.