IVO-dagen 2019

Kvinna talar inför publiken
Foto: Josefin Widell Hultgren

IVO-dagen är en mötesplats för interaktiv dialog och nätverkande inom tillsyn och tillståndsprövningsområdet. Programmet utgår från IVO:s prioriterade riskområden 2018-2020 och är skräddarsytt för dig i såväl offentlig som privat vård och omsorg.

Dokumentation från IVO-dagen 2019

IVO-dagen ägde rum på sex platser under perioden 5 mars till 2 april. Innehållet var nationellt och gemensamt för samtliga orter.

Företrädare för IVO medverkade vid samtliga seminarier med inspel från representanter från patienter, brukare, forskare och andra experter, samt vård och omsorgsgivare. Innehållet tog sin utgångspunkt i de prioriterade nationella riskområdena för 2018-2020.

Se länkar i högermenyn till de olika seminarierna samt inledning och avslutande samtal.

Film om IVO-dagen 2019