IVO-dagen 2019

Kvinna talar inför publiken
Foto: Josefin Widell Hultgren

IVO-dagen är en mötesplats för interaktiv dialog och nätverkande inom tillsyn och tillståndsprövningsområdet. Programmet utgår från IVO:s prioriterade riskområden 2018-2020 och är skräddarsytt för dig i såväl offentlig som privat vård och omsorg.