Vilka risker uppstår när vårdgivaren brister i sitt ansvar?

Den som bedriver hälso- och sjukvård eller tandvård är också vårdgivare. Att vara vårdgivare medför ett ansvar att planera, leda och kontrollera verksamheten för att patienter ska kunna garanteras en god och säker vård.