Tillsammans för en marknad med seriösa assistansbolag

IVO prövar lämpligheten hos privata verksamheter inom personlig assistans. Kommunerna ska anmäla till IVO när lämpligheten att bedriva personlig assistans kan ifrågasättas.