Tillsammans för en marknad med seriösa assistansbolag

IVO prövar lämpligheten hos privata verksamheter inom personlig assistans. Kommunerna ska anmäla till IVO när lämpligheten att bedriva personlig assistans kan ifrågasättas.


Presentation och kommentarer från deltagare