Dokumentation från IVO-dagen 2018

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjöd i februari 2018 in till dialog inom tillsyns- och tillståndsområdet. Syftet var att skapa dialog och främja förutsättningar för ömsesidigt lärande och verksamhetsutveckling.