Dialogforum 3 december 2018

IVO arrangerade i december 2018 ett dialogmöte med organisationer som företräder personal inom vård och omsorg. Två gånger per år anordnar IVO dialogforum. Det tidigare, i maj, var med organisationer som företräder patienter, brukare och/eller anhöriga.