Dialogforum 8 maj 2017

Dialogen utgick ifrån IVO:s iakttagelser i Tillsynsrapport 2016 och information om IVO:s ärendeslag.