Konferenser 2017

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2017 och eventuell dokumentation från dessa.