Patientsäkerhetskonferensen 2016

Bannerbild för patientsäkerhetskonferens 2016

Patientsäkerhetskonferensen är en nationell samlingsplats för dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv. IVO medverkar som samarrangör på konferensen.