Dokumentation från IVO-dagen 2016

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjöd under hösten 2016 in till en strategisk diskussion inom tillsyns- och tillståndsområdet. Målgrupp var chefer inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst runt om i landet.