Genomförda konferenser 2015

Här finns information om IVO:s genomförda konferenser under 2015 och eventuell dokumentation från dessa.