Konferenser och seminarier - strategiska dialoger

man ger mikrofonen till deltagare
Foto: Josefin Widell Hultgren

Här listas de strategiska dialoger som IVO deltar i.

Urval av konferenser 2021

 

Barnrättsdagarna (digital konferens) 14-15 september 

 

Socionomdagarna 9-10 november, Stockholmsmässan Älvsjö 

 

Odontologiska Riksstämman 17-19 november, Stockholmsmässan Älvsjö 

 

Socialchefsdagarna 24-26  november, Malmömässan länk till undersida senare