Konferenser och seminarier - strategiska dialoger

man ger mikrofonen till deltagare
Foto: Josefin Widell Hultgren

Här listas de strategiska dialoger som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) deltar i.