IVO:s behandling av personuppgifter och dataskydd

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) behandlar personuppgifter för olika ändamål och i flera olika system i vår roll som tillsyns- och tillståndsmyndighet inom hälso-och sjukvård samt socialtjänst.

Här kan du läsa om vad en personuppgift är, vad personuppgiftsbehandling innebär och hur IVO behandlar personuppgifter. Du kan också läsa om varför och med vilken rättslig grund IVO behandlar personuppgifter, samt om de rättigheter du har som registrerad.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning om identifierad eller identifierbar fysisk person. Att en person är identifierbar betyder att det går att ta reda på vem personen är, direkt eller indirekt, med hjälp av namn, ett ID-nummer, en lokaliseringsuppgift eller något specifikt om personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

En personuppgift är alltså en registrerad uppgift som direkt eller indirekt pekar ut en person. Det är till exempel namn, adress personnummer – men även en bild, ett bankkontonummer, eller ett ärendes diarienummer kan vara personuppgift.

Vad är personuppgiftsbehandling?

Med behandling av personuppgifter menas i princip allt som går att göra med personuppgifter. Det kan till exempel vara att samla in, registrera, lagra, samköra eller skriva ut personuppgifter.

Det finns flera lagar och förordningar med regler om hur IVO får behandla personuppgifter. Reglernas syfte är att skydda enskilda individer, så att deras personuppgifter behandlas på ett adekvat och korrekt sätt. Utöver dataskyddsförordningen (GDPR) finns en rad särskilda bestämmelser som gäller för register med specifika regler för IVO:s verksamhet.

IVO:s personuppgiftsansvar

IVO är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som myndigheten bestämmer ändamål och medel för.

IVO är personuppgiftsansvarig exempelvis när IVO behandlar personuppgifter vid ärendehantering, vid hantering av frågor, behandling av ansökan om tillstånd och vid administration av konferenser.