Beslut om anställning

Beslut om anställning anslås på Inspektionen för vård och omsorgs anslagstavla på Torsplan i Stockholm.

Hur man överklagar

Om du vill överklaga ett beslut om tillsättning av en tjänst, måste du göra det inom tre veckor ifrån det datum då beslutet offentliggjordes av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Om du har sökt en tjänst och vill överklaga beslutet om tillsättning ska du skriva till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

Ange i brevet vilket beslut om tillsättning du överklagar, vilken ändring i beslutet du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras.

IVO måste få ditt överklagande inom tre veckor ifrån den dag beslutet anslogs, annars kan överklagandet inte prövas.

Alla myndigheter lämnar sina överklaganden vidare till Kammarkollegiet för prövning. ​​