Beslut om anställning

Beslut om anställning anslås på Inspektionen för vård och omsorgs anslagstavla på Torsplan i Stockholm.