Medicinteknik

Verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården måste följa vissa bestämmelser, lagar och föreskrifter när de använder medicintekniska produkter. Under rubrikerna nedan kan du läsa mer om IVO och andra myndigheters roll.