E-tjänster

Här hittar du IVO:s e-tjänster. Några riktar sig till privatpersoner och andra endast till yrkesverksamma.

Har du frågor om e-tjänsterna så kan du kontakta vår upplysningstjänst på telefonnummer 010-788 50 00.

Saknar du någon e-tjänst så kan det bero på att det endast finns blanketter för det ärende du söker. Sök bland våra blanketter.

Problem med inloggning via SITHS-kort

Inera uppgraderar SITHS-korten till en ny version. Detta är inget som IVO kan påverka eller åtgärda.

Om du som rapportör/användare har ett SITHS-kort med Telia-legitimation så ska du inte välja Telia certifikatet som inloggning i våra e-tjänster. Om du inte kan logga in med ditt SITHS-kort så är det möjligt att använda Mobilt BankID som inloggning istället.

Läs mer här om olika inloggningsmetoder.

Sessionslagring i våra e-tjänster

Under tiden du använder/har en e-tjänst öppen lagras innehållet tillfälligt i e-tjänsten i 5 timmar via din webbläsare.

Stäng därför inte ner din webbläsare under den här tiden. Om du avslutar e-tjänsten utan att ha skickat in e-tjänsten finns ingen data sparad och därmed har inget ärende inkommit till IVO.