För dig som är barn eller ungdom

Du som är barn eller ungdom och har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter.

Illustration av en ungdom vid ett skrivbord

Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt.

IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO för att:

  • Fråga om dina rättigheter.
  • Berätta om det som inte fungerar bra i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

 

Här finns information om du är:

Speciella regler för dig som inte kan bo hemma

I bland gäller speciella regler för dig som av någon anledning inte kan bo hemma. Du kan läsa mer genom att klicka på någon av rubrikerna nedan.